Hỗ trợ tư vấn
0902783999

NGHIỆM THU - BÀN GIAO

NGHIỆM THU - BÀN GIAO

NGHIỆM THU - BÀN GIAO

NGHIỆM THU - BÀN GIAO

NGHIỆM THU - BÀN GIAO
NGHIỆM THU - BÀN GIAO

Dịch vụ

NGHIỆM THU - BÀN GIAO

12-05-2018 06:07:49 AM

Công trình sau khi đã tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng được bàn giao cho cho Chủ đầu tư, trường hợp chủ đầu tư không đồng thời là người quản lý sử dụng công trình thì chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao công trình cho chủ thể quản lý sử dụng công trình. Trong thời gian bảo hành công trình, khi phát hiện hư hỏng, khiếm khuyết của công trình, Chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo cho đơn vị thi công để yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện bảo hành theo quy định.

Tin mới nhất

Đăng ký nhận tin

Kết nối với chúng tôi